About Us

About LightFromChina.org

We are students & teachers from universities home and abroad
We are tour guides and hotel managers in China
Though you do not see us in Wuhan, classrooms, tourist coaches or hotels.
Yet we find our new position to light the world up     
Here, We all become translators
But we translate love, hope and future to people
Hereby, we call ourselves Translighters

Heartfelt Gratitude to all the Translators and Revisers Who Spend Their Precious Time to Spread Light to more People in the World amid Fear and Darkness.

Initiators

Leng Jianqiang
Ma Yu
Tang Jie
Fang Ling

China Response

ZHOU@ the University of Auckland
Bao Weizheng@ Shanghai University of International Business and Economics
Lv Jing@ Northeast Normal University
Wang Mingyu@ Shanghai University of International Business and Economics
Qin Yutian@ Shanghai University of International Business and Economics
Xia Liwen@ Shanghai University of International Business and Economics
Ma Zhidan
Lu Fenfen
Kong Meng
Wang Qianqian
Huangyun HANG
Douhong YU
Zhanghui XIA
Chenjia YING
Liujia BAO
Sunrong LING
Xu Wei
Qu Jinglu
Gao Shan
Shi Qing
Dong Yaning  
Sun Haozhang
Li Tingting
LIU Shanshan @Henan University of Chinese Medicine
ZHANG Zhiquan@Xinxiang Medical University
Lester@Lingoes Family
TAO Hongxu@Sichuan International Studies University
GENG Jing@Xinxiang Medical University
QU Chang@Beijing University of Chinese Medicine
CHEN Xiwen@ The University of Hong Kong
JIAO Yingqian@ Peking University
Hui Lu@ University of New South whales
Cici Li@ Xi‘an Foreign Language Study University

Latest News

FAN JIAHUI @ Henan University
WANG YANG@Northeast Normal University
HU QINGRUI @China University of Petroleum(Beijing)
ZHANG WANYI@Ji Nan University
FAN YALI @ Henan University                                     
Song Wanting @ Northeast Normal University
Ge Yingying @Anhui University
ZHANG TONG @ Henan University
OUYANG YIXUAN @ Huaqiao University
Lu Fanjing  @Youjiang Medical University For Nationalities
Jia Yichen @SISU
LIU Shanshan @Henan University of Chinese Medicine
Chen Chongjian @Guangdong Polytechnic College
Zhang Shengnan @ XISU
Yang Zhanling @ XISU
Lu Ximing @ XISU
Wang Yidan @ XISU
Liu Bo @ XISU
Tang Haojie @ XISU
Xu Yifang @ XISU

Useful Tips

Wei Yunjie @Beijing Foreign Studies University
Li Yaru
Wang Chenlu
Xu Yaohua
Wang Yuwen
Wu Fan
Ma Yuanrui
Chen Weijie
Chai Jihong
Chen Ji
Jin Rui
Wu Yi

Coronavirus Wiki

Wang Qianqian@ XISU
Li Sirui@ XISU
Zhang Nana@ XISU
He Yipu@ XISU
Ding Jiahua@ XISU
Wu Chanyu@ XISU
Lu Qianqian@ XISU
Chang Gengyuan@ XISU
Zhang Xiaomin@ XISU
Wang Jiajia@ XISU

FAQ

Zeng Qianhong@ University of South China
Liu Yajie
Zhu Feng@HuaiYin Normal University
Lu Dong @East China Normal University
Qiu Yi
Zhang Qianqian
Niu Jingke
Meng Fanshuai
Zhang Peihua@ North China University of Water Resources and Electric Power
Mo Xi
Yang Mengge
Tong Luoqi
He Yuxin